Suomeksi | På Svenska | In English

ICOM - Suomen komitea ry

Vuonna 1946 perustettu Kansainvälinen museoneuvosto (International Council of Museums) on UNESCO:n alainen, hallituksista riippumaton ja ei-kaupallinen järjestö. Siihen kuuluu yli 28 000 museoammattilaista lähes 150 valtiosta. Suomi on lähes 900 jäsenellä yksi ICOM:in suurimmista jäsenmaista.

Ajankohtaista

ICOM - Suomen komitea ry – kutsu vuosikokoukseen 17.5.2017

ICOM - Suomen komitea ry:n hallitus kutsuu jäsenistönsä sääntömääräiseen vuosikokoukseen keskiviikkona 17.5.2017 klo 16.15 – 19.00. Vuosikokous järjestetään tänä vuonna Helsingissä.

Ohjelma

16.15 – 17.00 Vuosi uudessa kaupunginmuseossa – Helsingin kaupunginmuseon uuden konseptin esittely

17.00 – 18.00 Vuosikokous

18.00 – 19.00 Tarjoilua, seurustelua ja itsenäistä tutustumista Helsingin kaupunginmuseoon

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja niiden joukossa uusien hallitusjäsenten valinta erovuoroisten tilalle (puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä projektivastaava). ICOM Suomen komitea kutsuu hallitustyöskentelystä kiinnostuneita ottamaan yhteyttä komitean puheenjohtajaan tai sihteeriin: icom.finland.info@gmail.com.

Kokouksen jälkeen on tarjoilua. Jotta voimme mitoittaa tarjoilun oikein pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään 12.5.2017 sähköpostitse: icom.finland.info@gmail.com.

Lämpimästi tervetuloa!

Vuosikokouksen aineistot

Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilintarkastustiedot sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelman sekä budjetin voit tulostaa oheisista linkeistä:

Toimintakertomus 2016 ja tilintarkastustiedot (pdf)
Toimintasuunnitelma 2018 ja budjetti (pdf)

Esityslista

ICOM - Suomen komitea ry, yhdistyksen vuosikokous
Keskiviikko 17.5.2017 klo 17.00 – 18.00

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä projektivastaava)
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilitarkastajat sekä yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Hae ICOM Suomen edustajaksi kansainvälisen komitean konferenssiin 2017. Hakuaikaa 2.4.2017 saakka!

ICOM - Suomen komitea lähettää jäseniään edustajakseen osallistumaan ICOM:in kansainvälisten komiteoiden kokouksiin ja muihin kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin. Konferenssimatkojen tarkoitus on tukea työelämässä toimivien jäsenten ammatillista kehittymistä ja kansainvälistä verkostoitumista.

Lisätiedot ja lomake

Difficult Issues -konferenssi 21.-23.9.2017 Helsingborg, Ruotsi. Call for Papers 1.4.2017 saakka!

ICOM Suomen komitea järjestää yhdessä pohjoismaisten ICOM komiteoiden sekä Saksan ICOM komitean kanssa konferenssin Ruotsin Helsingborgissa syyskuussa 2017. Difficult Issues -konferenssin Call for Papers on avoinna 1.4.2017 saakka. Tarkemmat tiedot ehdotusten lähettämiseksi: Call for Papers (pdf). Syvennä konferenssielämystäsi seuraamalla Difficult Issues -blogia.

Jyväskylässä 20.-21.4. järjestettävän Museologian seminaarin Call for Papers on käynnissä. Haku loppuu 31.1.2017!

Kiertoon, korjaukseen vai poistoon? — Onko museomaailma valmis KonMari-ajattelulle?

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari pidetään 20.-21.4.2017. Seminaari järjestetään yhteistyössä Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n, ICOM:n Suomen komitean ja Suomen museoliiton kanssa. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna seminaarin teemana on kulttuuriperinnön säilyttäminen.

Kulttuuriperinnön säilyttäminen on perinteisesti ollut museoiden, rakennussuojelun ja arkistojen varassa. Konkreettisimmin tätä toteutetaan konservoinnin ja restauroinnin puitteissa. Seminaarin teema nousee erityisen ajankohtaiseksi, kun pohdimme tiukassa taloudellisessa tilanteessa, mitä tuleville sukupolville säilytetään ja millaisin keinoin. Viime vuosina niin yksityishenkilöitä kuin yhteisöjä on kannustettu kulttuuriympäristön vaalimiseen instituutioiden rinnalla. Vaikka keskustelu kulttuuriperinnöstä keskittyy aineellisiin kokoelmiin ja rakennettuihin ympäristöihin, on aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyvät kysymykset kasvattanut rooliaan niiden rinnalla.

Pyydämme puheenvuoroja muun muassa seuraavista pohdinnoista:

Mitä säilytämme ja kuinka perustelemme poisto- tai säilytyspäätökset?
Mitkä ovat instituutioiden ja yksityisten tahojen toimintatapoja kulttuuriperinnön säilyttämisessä?
Miten museoalan instituutioissa toteutetaan poistopäätökset ja mikä on konservaattorin näkökulma kyseisessä ratkaisussa?
Mikä on konservaattoreiden suhde muihin museoalan ammattilaisiin? Mikä on aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön suhde?
Jos objekti tuhoutuu tai poistetaan kokoelmista, kuinka sen kantamat merkitykset säilytetään?

Jyväskylän yliopiston opiskelijat järjestävät museologian seminaarin nyt 21. kertaa. Museologiaa on opetettu yliopistossa 1980-luvulta lähtien. Kuinka opintojen aikana sisäistetty arvomaailma edistää tietoisuutta kulttuuriperinnön säilyttämisestä, mutta myös siitä luopumisesta? Mitä museologian opinnot antavat kulttuuri- ja luonnonperinnön kanssa työskenteleville? Miten museologian opinnot valmistavat edellämainittuihin puheenvuoro pohdintoihin?

Tilaisuus järjestetään Seminarium-rakennuksen vanhassa juhlasalissa Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampusalueella.

Pyydämme ehdotuksia teemaan liittyvistä puheenvuoroista 31.1.2017 mennessä. Tarjoamme puhujille kahta vaihtoehtoista puheen pituutta: keynote-puheenvuoron pituus on enintään 50 minuuttia ja tavallinen puheenvuoro 20-30 minuuttia. Lisäksi puheenvuorojen yhteyteen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti.

Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee olla Word- tai PDF-tiedostona.

Seminaari ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia paneeleihin, työpajoihin ja muuhun interaktiiviseen työskentelyyn. Ehdotuksissa tulee käydä ilmi:

- tapahtuman tyyppi
- tapahtuman nimi
- lyhyt abstrakti (n.250 sanaa, tiedostomuoto Word tai PDF)
- järjestäjät
- työpajan / paneelin kesto (maksimissaan 90 minuuttia)
- kenelle suunnattu
- tarkoitus, tavoitteet ja päämäärät
- erityistarpeet / tarvittava laitteisto

Seminaariin ja puheenvuoroihin liittyvät kysymykset sekä puheiden aihe-ehdotukset voi lähettää osoitteeseen tiedotus.seminaari@gmail.com.

Call for papers (pdf)

Uutisarkisto

Yhteystiedot

ICOM - Suomen komitea ry
Eero Ehanti
Suomen kansallismuseo
PL 913
00101 Helsinki
Puh. +358 (0)295 33 6139
eero.ehanti@kansallismuseo.fi

Sihteeri ja jäsenasiat

Wiktoriina Hurskainen
Museovirasto
Sturenkatu 4
00510 Helsinki
Puh. +358 (0)40 128 6013
icom.finland.info@gmail.com

ICOM Suomi bloggaa

icomsuomi.blogspot.fi

ICOM Suomi Facebookissa

facebook.com/ICOMFinland

Museotyön eettiset säännöt

Museotyön eettiset säännöt ovat ICOM:in toiminnan kulmakivi. Liittyessään jäseneksi museoammattilaiset ja yhteisöt sitoutuvat noudattamaan sääntöjä. Uudet säännöt hyväksyttiin Soulin yleiskokouksessa 2004.