Suomeksi | På Svenska | In English

ICOM - Suomen komitea ry

Vuonna 1946 perustettu Kansainvälinen museoneuvosto (International Council of Museums) on UNESCO:n alainen, hallituksista riippumaton ja ei-kaupallinen järjestö. Siihen kuuluu yli 28 000 museoammattilaista lähes 150 valtiosta. Suomi on lähes 900 jäsenellä yksi ICOM:in suurimmista jäsenmaista.

Ajankohtaista

ICOM - Suomen komitea ry - kutsu vuosikokoukseen 17.5.2016

ICOM - Suomen komitea ry:n hallitus kutsuu jäsenistönsä sääntömääräiseen vuosikokoukseen tiistaina 17.5.2016 klo 16.30 - 18.30. Vuosikokous järjestetään tänä vuonna Hämeenlinnassa.

Ohjelma alkaa klo 16.30 Hämeen linnasta (Kustaa III:n katu 6, 13100 Hämeenlinna) Heavy Metal -näyttelyn opastuksella, josta siirrytään klo 17.30 vuosikokoukseen Sibeliuksen syntymäkotiin (Hallituskatu 11, 13100 Hämeenlinna).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja niiden joukossa uusien hallitusjäsenten valinta erovuoroisten tilalle (tiedotusvastaava ja projektivastaava). ICOM Suomen komitea kutsuu hallitustyöskentelystä kiinnostuneita ottamaan yhteyttä komitean puheenjohtajaan tai sihteeriin: icom.finland.info@gmail.com.

Kokouksen jälkeen on tarjoilua. Jotta voimme mitoittaa tarjoilun oikein pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään 12.5.2016 sähköpostitse: icom.finland.info@gmail.com.

Lämpimästi tervetuloa!

Vuosikokouksen aineistot

Vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilintarkastustiedot sekä vuoden 2017 toimintasuunnitelman sekä budjetin voit tulostaa oheisista linkeistä:

ICOM Toimintakertomus ja tilintarkastustiedot (pdf)
ICOM Toimintasuunnitelma ja budjetti 2017 (pdf)

Esityslista

ICOM - Suomen komitea ry, yhdistyksen vuosikokous
Tiistai 17.5.2016 klo 17:30 - 18:30
Sibeliuksen syntymäkoti, Hallituskatu 11, 13100 Hämeenlinna

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuoden 2015 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (tiedotusvastaava ja projektivastaava)
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilitarkastajat sekä yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Museot ja polttavat kysymykset – 20. juhlavuoden seminaari järjestetään 14.–15.4.2016!

Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian opiskelijoiden järjestämä vuotuinen museologiaseminaari pidetään 14.–15.4.2016. Seminaari järjestetään 20. kertaa. Juhlavuoden teemana ovat kansainväliset sopimukset. Aihe kytkeytyy tämän hetken polttaviin kysymyksiin.

Maailmalla tapahtuvat aseelliset selkkaukset ja näihin liittyvä levottomuus ovat viime aikoina näkyneet myös täällä Suomessa esimerkiksi pakolaiskriisinä. Sotien runtelemilla alueilla on tapahtunut paitsi inhimillisiä tragedioita, myös tuhoutunut runsaasti kulttuurihistoriallisesti merkittävää aineistoa. Tällaisina aikoina kulttuuriperintö ja sen suojelun tarve nousevat esille. Kuinka museot vastaavat tähän liittyviin polttaviin kysymyksiin ja kuinka ne voisivat osallistua näiden aiheiden käsittelyyn näyttelyiden ja muun toiminnan kautta? Onko museoiden aika ottaa asiassa aktiivisempi ja rohkeampi rooli?

Seminaaripaikkana toimii Martti Ahtisaari -sali Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampusalueella.

Seminaari toteutetaan yhteistyössä ICOM:n Suomen komitean ja Suomen museoliiton kanssa. Kehyksen seminaarin puheenvuoroille luovat UNESCO:n kulttuuriperintösopimukset, erityisesti sodanaikainen kulttuuriperinnön suojelu ja siihen liittyvä Yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi aseellisen selkkauksen sattuessa.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: http://museotjapolttavatkysymykset.blogspot.fi/

Hyvät kollegat!

4000 museoammattilaista, satoja sessioita kymmenien kansainvälisten komiteoiden toimesta, lukuisia cocktail-tilaisuuksia, Italia, Orhan Pamuk, Christo...

Siinä muutamia syitä lähteä Milanoon heinäkuun alussa ICOMin triennaalikonferenssiin, johon todellakin syntyy viikon ajaksi erittäin harvinaislaatuinen museoalan keskittymä. Tämä on ICOMia parhaimmillaan: ison mittakaavan kansainvälisyyttä, huippuosaamista, verkostoitumista. Konferenssin teema on "Museums and Cultural Landscapes".

Yhdeksän vuoden tauon jälkeen tämä jättikonferenssi on taas Euroopassa meille suhteellisen helposti saavutettavissa. 2019 ollaan taas kauempana, Kiotossa. Nyt toden totta kannattaa osallistua! Suomen ICOMissa pyrimme jakamaan tavallista enemmän apurahoja jäsenillemme. Haku on käynnissä 11.3. asti. Hakuohjeet näillä sivuilla!

Lisätietoja Milanon konferenssista

ICOM - Suomen komitean ry:n matka-apurahat 2016

ICOM - Suomen komitea tukee suomalaisten jäsentensä osallistumista ICOM:in kansainvälisten komiteoiden kokouksiin myöntämällä matka-avustuksia. Matka-avustusten tarkoitus on tukea työelämässä toimivien jäsenten ammatillista kehittymistä ja kansainvälistä verkostoitumista. Tiedot kansainvälisten komiteoiden ohjelmista löytyvät kunkin komitean omilta nettisivuilta.

Mikäli oman komiteanne tietoja ei vielä ole julkaistu, kannattaa tiedustella asiaa suoraan kyseisen komitean sihteeristöltä. Kaikki tänä vuonna jaettavat apurahat suunnataan Milanossa 3.-9.7. pidettävään ICOMin yleiskonferenssiin, jonka yhteydessä eri komiteat pitävät omat kokouksensa. Lisätietoa yleiskonferenssista ja Facebookista.

Matka-apurahojen myöntöperusteet

Matka-apurahojen myöntämisessä painotetaan toimintaa kansainvälisten komiteoiden hallituksissa tai ICOMin muissa luottamustehtävissä sekä hakemuksia, joissa osoitetaan apurahan tuoma hyöty joko oman taustayhteisön toiminnan, henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen tai kotimaisen museoalan kehittämisessä. Myös ensikertalaisia voidaan priorisoida.

Lisäksi

- Hakemus on täytettävä lomakkeelle pe 11.3.2016 klo 18 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä!
- Hakija on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi edellisenä vuonna tai aiemmin
- Hakija on maksanut vuosien 2015 ja 2016 jäsenmaksun
- Hakija on ammatissa toimiva yksilöjäsen tai instituutiojäsenen edustaja, ei opiskelija- tai eläkeläisjäsen
- Mahdollinen edellisen vuoden matka-apuraha on tilitetty ja raportoitu ennen kyseisen vuoden loppua
- Hakija esittää hakemuksessaan arviolaskelman matkakustannuksista sekä muista mahdollisista rahoituslähteistä. Matka-apurahalla voi kattaa matka- ja majoituskuluja sekä osallistumismaksuja. Matka-avustuksesta ei makseta päivärahoja.

Apurahaa haetaan alla olevan linkin kautta

ICOM - Suomen komitean matka-apurahat 2016

Matka-avustusten myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä ilmoitetaan hakijoille 15.3.2016. Matka-avustukset maksetaan toukokuussa. Matka-apurahan saajat raportoivat apurahansa blogikirjoituksella ICOM - Suomen komitea ry:n blogissa. Blogikirjoitus samoin kuin talousselvitys alkuperäisine kuitteineen laaditaan kuukauden sisällä matkan päättymisestä. Tarkemmat raportointiohjeet toimitetaan apurahojen saajille.

Lisätietoja apurahasta

Mona Taipale
Amanuenssi/Curator
Etelä-Karjalan taidemuseo/South Karelia Art Museum
Kristiinankatu 8-10, 53900 Lappeenranta
PL 239, 53101 Lappeenranta
p. 040 563 7618
mona.taipale@lappeenranta.fi

Uutisarkisto

Yhteystiedot

ICOM - Suomen komitea ry
Eero Ehanti
Suomen kansallismuseo
PL 913
00101 Helsinki
Puh. +358 (0)295 33 6139
eero.ehanti@kansallismuseo.fi

Sihteeri ja jäsenasiat

Wiktoriina Hurskainen
Museovirasto
Sturenkatu 4
00510 Helsinki
Puh. +358 (0)40 128 6013
icom.finland.info@gmail.com

ICOM Suomi bloggaa

icomsuomi.blogspot.fi

ICOM Suomi Facebookissa

facebook.com/ICOMFinland

Museotyön eettiset säännöt

Museotyön eettiset säännöt ovat ICOM:in toiminnan kulmakivi. Liittyessään jäseneksi museoammattilaiset ja yhteisöt sitoutuvat noudattamaan sääntöjä. Uudet säännöt hyväksyttiin Soulin yleiskokouksessa 2004.