Suomeksi | På Svenska | In English

ICOM - Suomen komitea ry

Vuonna 1946 perustettu Kansainvälinen museoneuvosto (International Council of Museums) on UNESCO:n alainen, hallituksista riippumaton ja ei-kaupallinen järjestö. Siihen kuuluu yli 28 000 museoammattilaista lähes 150 valtiosta. Suomi on lähes 900 jäsenellä yksi ICOM:in suurimmista jäsenmaista.

Ajankohtaista

Discussion about Museum ethics in Finland

ICOM Suomen eettistä koodistoa käsittelevät blogipostaukset ovat luettavissa englanniksi blogistamme icomsuomi.blogspot.fi sekä oheisesta pdf:stä.

Discussion about Museum ethics in Finland (pdf)

Hae ICOM - Suomen komitean edustajaksi kansainväliseen konferenssiin

Lue ohjeet ja hakukriteerit ennen lomakkeen täyttöä. Viimeinen haku 30.7.2017 klo 18 mennessä.

Tänä vuonna ICOM - Suomen komitea lähettää tavallista enemmän edustajia kansainvälisiin tilaisuuksiin. Monia edustajia lähetetään mm. Difficult Issues -konferenssiin, jonka järjestämme yhdessä ICOM Nord komiteoiden ja Saksan komitean kanssa. Konferenssi järjestetään 21.–23.9. Helsingborgissa.

Konferenssimatkojen tarkoitus on tukea työelämässä toimivien jäsenten ammatillista kehittymistä ja kansainvälistä verkostoitumista. Tiedot kansainvälisten komiteoiden ohjelmista löytyvät kunkin komitean omilta nettisivuilta. Kaikkien komiteoiden nettiosoite on muotoa komiteannimi.icom.museum, esim. avicom.icom.museum tai cidoc.icom.museum

Mikäli oman komiteasi tietoja ei vielä ole julkaistu, kannattaa tiedustella asiaa suoraan kyseisen komitean sihteeristöltä.

UUTTA: ICOM - Suomen komitean edustajaksi voivat tänä vuonna hakea myös ICOM:n opiskelijajäsenet.

UUTTA: Jäsenet voivat hakea edustajuutta myös Suomessa järjestettäviin kansainvälisten komiteoiden konferensseihin, jotka tänä vuonna ovat UMACin ja ICR:n konferenssit.

Edustajien valinnan perusteet

ICOM - Suomen komitea painottaa edustajien valinnassa toimintaa kansainvälisten komiteoiden hallituksissa tai ICOM:in muissa luottamustehtävissä sekä hakemuksia, joissa osoitetaan konferenssimatkan tuoma hyöty joko oman taustayhteisön toiminnan, henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen tai kotimaisen museoalan kehittämisessä. Myös ensikertalaisia voidaan priorisoida.

Lisäksi:
- Hakemus on täytettävä lomakkeelle su 30.7.2017 klo 18 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä!
- Hakija on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi edellisenä vuonna tai aiemmin
- Hakija on maksanut vuosien 2016 ja 2017 jäsenmaksun
- Hakija on ammatissa toimiva yksilöjäsen (regular individual), yhteisöjäsenen (institutional) edustaja, tai ICOMin opiskelijajäsen (student), ml. keväällä 2017 valmistuneet.
- Mahdollinen edellisen vuoden konferenssimatkan tuki on tilitetty ja raportoitu ennen kyseisen vuoden loppua
- Hakija esittää hakemuksessaan arviolaskelman matkakustannuksista sekä muista mahdollisista rahoituslähteistä. ICOM - Suomen komitea voi osallistua edustajakseen valitun matka- ja majoituskulujen sekä osallistumismaksujen kattamiseen. Päivärahoja edustajille ei makseta.

Edustajaksi valinnasta tai valitsematta jättämisestä ilmoitetaan hakijoille 13.8.2017 mennessä.

UUTTA: ICOM - Suomen komitea valitsee lisäksi muutamia varaedustajia, jotka voidaan valita myöhemmin edustajiksi, mikäli varsinaisiksi edustajiksi valittujen osallistumisia peruuntuu.

Edustajiksi valituille maksetaan ICOM - Suomen komitean matkaraha elokuun 2017 aikana.

Tositteet: Alkuperäiset tositteet kustannuksista tulee toimittaa yhden (1) kuukauden kuluessa matkan päättymisestä osoitteeseen: Tuulia Tuomi / ICOM, Hämeenlinnan kaupunginmuseo, Raatihuoneenkatu 8 A, 13100 Hämeenlinna tai tuulia.tuomi@hameenlinna.fi.

ICOM -Suomen komitean edustaja sitoutuu raportoimaan matkastaan kuvin ja sanoin. Vaihtoehtoja matkaraportin muodoksi ovat:

Blogikirjoitus / näkökulma

Valitse yksi puheenvuoro, kiinnostava aihe tai keskustelu. Pohdi ja kirjoita millaisia ajatuksia se herättää. Älä jätä huomioitasi vain yleiselle tasolle: jos mainitset, että joku puhuja puhui mielenkiintoisesti, kerro tarkemmin, miksi koit, että hänen puheensa oli kiinnostava. Pyri myös tarjoamaan linkkejä, joiden kautta lukija pääsee tutustumaan alkuperäiseen aineistoon, keskustelua herättäneeseen henkilöön tai aiheeseen.

Näkökulman lisäksi voit lyhyesti halutessasi pohtia seminaarimatkaa yleisemmin. Olivatko järjestelyt onnistuneet ja toimivat. Tutustuitko iltatilaisuuksissa uusiin kiinnostaviin ihmisiin tms. Niin ruusut kuin risut ovat kiinnostavia.

Tavoitteena on tuoda ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita suomalaisten museoammattilaisten tietoisuuteen. Monet meistä ICOM:in matkablogin lukijoista järjestämme itsekin seminaareja. Kaikki kokemukset ovat hyviä kuulla.

- Lähetä teksti ja kuvatekstit doc- tai docx-muodossa ja kuvat erillisinä jpg-tiedostoina. Halutessasi voit merkitä, mihin paikkaan tekstiä haluat kuvat sijoitettavan.
- Muista mainita tekstissä nimesi, tittelisi sekä taustaorganisaatiosi.

Facebook-postaus

3-5 postausta kuvineen (ja/tai video) ICOM Finlandin Facebookiin konferenssimatkan aikana. Voit liittää postauksiisi myös kiinnostavia linkkejä kohteista, seminaarin puhujista tai puheenvuorojen materiaaleista.

Facebook-postausten tarkoitus on lisätä ICOM:in jäsenten tietoisuutta kansainvälisten komiteoiden laajasta kirjosta sekä käsiteltävien aiheiden, osallistujien että tapahtumapaikkojen suhteen. Face-postaus on tyyliltään rento. Anna oman äänesi kuulua.

Lisätietoja: Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää edustajuudestasi, ICOMin osallistumisesta kustannuksiin, maksatuksesta tai raportoinnista, ole yhteydessä Kati Huovinmaahan kati.huovinmaa@vantaa.fi tai Tuulia Tuomeen tuulia.tuomi@hameenlinna.fi.

Hae edustajaksi osoitteessa:
https://goo.gl/forms/Iw3Uh6zglGYGsUs43

ICOM - Suomen komitea ry – kutsu vuosikokoukseen 17.5.2017

ICOM - Suomen komitea ry:n hallitus kutsuu jäsenistönsä sääntömääräiseen vuosikokoukseen keskiviikkona 17.5.2017 klo 16.15 – 19.00. Vuosikokous järjestetään tänä vuonna Helsingin kaupunginmuseossa, Aleksanterinkatu 16.

Ohjelma

16.15 – 17.00 Vuosi uudessa kaupunginmuseossa – Helsingin kaupunginmuseon uuden konseptin esittely

17.00 – 18.00 Vuosikokous

18.00 – 19.00 Tarjoilua, seurustelua ja itsenäistä tutustumista Helsingin kaupunginmuseoon

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja niiden joukossa uusien hallitusjäsenten valinta erovuoroisten tilalle (puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä kaksi projektivastaavaa). ICOM Suomen komitea kutsuu hallitustyöskentelystä kiinnostuneita ottamaan yhteyttä komitean puheenjohtajaan tai sihteeriin: icom.finland.info@gmail.com.

Kokouksen jälkeen on tarjoilua. Jotta voimme mitoittaa tarjoilun oikein pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään 12.5.2017 sähköpostitse: icom.finland.info@gmail.com.

Lämpimästi tervetuloa!

Vuosikokouksen aineistot

Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilintarkastustiedot sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelman sekä budjetin voit tulostaa oheisista linkeistä:

Toimintakertomus 2016 ja tilintarkastustiedot (pdf)
Toimintasuunnitelma 2018 ja budjetti (pdf)

Esityslista

ICOM - Suomen komitea ry, yhdistyksen vuosikokous
Keskiviikko 17.5.2017 klo 17.00 – 18.00

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä projektivastaava)
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilitarkastajat sekä yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Hae ICOM Suomen edustajaksi kansainvälisen komitean konferenssiin 2017. Hakuaikaa 2.4.2017 saakka!

ICOM - Suomen komitea lähettää jäseniään edustajakseen osallistumaan ICOM:in kansainvälisten komiteoiden kokouksiin ja muihin kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin. Konferenssimatkojen tarkoitus on tukea työelämässä toimivien jäsenten ammatillista kehittymistä ja kansainvälistä verkostoitumista.

Lisätiedot ja lomake

Difficult Issues -konferenssi 21.-23.9.2017 Helsingborg, Ruotsi. Call for Papers 1.4.2017 saakka!

ICOM Suomen komitea järjestää yhdessä pohjoismaisten ICOM komiteoiden sekä Saksan ICOM komitean kanssa konferenssin Ruotsin Helsingborgissa syyskuussa 2017. Difficult Issues -konferenssin Call for Papers on avoinna 1.4.2017 saakka. Tarkemmat tiedot ehdotusten lähettämiseksi: Call for Papers (pdf). Syvennä konferenssielämystäsi seuraamalla Difficult Issues -blogia.

Jyväskylässä 20.-21.4. järjestettävän Museologian seminaarin Call for Papers on käynnissä. Haku loppuu 31.1.2017!

Kiertoon, korjaukseen vai poistoon? — Onko museomaailma valmis KonMari-ajattelulle?

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari pidetään 20.-21.4.2017. Seminaari järjestetään yhteistyössä Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n, ICOM:n Suomen komitean ja Suomen museoliiton kanssa. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna seminaarin teemana on kulttuuriperinnön säilyttäminen.

Kulttuuriperinnön säilyttäminen on perinteisesti ollut museoiden, rakennussuojelun ja arkistojen varassa. Konkreettisimmin tätä toteutetaan konservoinnin ja restauroinnin puitteissa. Seminaarin teema nousee erityisen ajankohtaiseksi, kun pohdimme tiukassa taloudellisessa tilanteessa, mitä tuleville sukupolville säilytetään ja millaisin keinoin. Viime vuosina niin yksityishenkilöitä kuin yhteisöjä on kannustettu kulttuuriympäristön vaalimiseen instituutioiden rinnalla. Vaikka keskustelu kulttuuriperinnöstä keskittyy aineellisiin kokoelmiin ja rakennettuihin ympäristöihin, on aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyvät kysymykset kasvattanut rooliaan niiden rinnalla.

Pyydämme puheenvuoroja muun muassa seuraavista pohdinnoista:

Mitä säilytämme ja kuinka perustelemme poisto- tai säilytyspäätökset?
Mitkä ovat instituutioiden ja yksityisten tahojen toimintatapoja kulttuuriperinnön säilyttämisessä?
Miten museoalan instituutioissa toteutetaan poistopäätökset ja mikä on konservaattorin näkökulma kyseisessä ratkaisussa?
Mikä on konservaattoreiden suhde muihin museoalan ammattilaisiin? Mikä on aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön suhde?
Jos objekti tuhoutuu tai poistetaan kokoelmista, kuinka sen kantamat merkitykset säilytetään?

Jyväskylän yliopiston opiskelijat järjestävät museologian seminaarin nyt 21. kertaa. Museologiaa on opetettu yliopistossa 1980-luvulta lähtien. Kuinka opintojen aikana sisäistetty arvomaailma edistää tietoisuutta kulttuuriperinnön säilyttämisestä, mutta myös siitä luopumisesta? Mitä museologian opinnot antavat kulttuuri- ja luonnonperinnön kanssa työskenteleville? Miten museologian opinnot valmistavat edellämainittuihin puheenvuoro pohdintoihin?

Tilaisuus järjestetään Seminarium-rakennuksen vanhassa juhlasalissa Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampusalueella.

Pyydämme ehdotuksia teemaan liittyvistä puheenvuoroista 31.1.2017 mennessä. Tarjoamme puhujille kahta vaihtoehtoista puheen pituutta: keynote-puheenvuoron pituus on enintään 50 minuuttia ja tavallinen puheenvuoro 20-30 minuuttia. Lisäksi puheenvuorojen yhteyteen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti.

Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee olla Word- tai PDF-tiedostona.

Seminaari ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia paneeleihin, työpajoihin ja muuhun interaktiiviseen työskentelyyn. Ehdotuksissa tulee käydä ilmi:

- tapahtuman tyyppi
- tapahtuman nimi
- lyhyt abstrakti (n.250 sanaa, tiedostomuoto Word tai PDF)
- järjestäjät
- työpajan / paneelin kesto (maksimissaan 90 minuuttia)
- kenelle suunnattu
- tarkoitus, tavoitteet ja päämäärät
- erityistarpeet / tarvittava laitteisto

Seminaariin ja puheenvuoroihin liittyvät kysymykset sekä puheiden aihe-ehdotukset voi lähettää osoitteeseen tiedotus.seminaari@gmail.com.

Call for papers (pdf)

Uutisarkisto

Yhteystiedot

ICOM - Suomen komitea ry
Eero Ehanti
Suomen kansallismuseo
PL 913
00101 Helsinki
Puh. +358 (0)295 33 6139
eero.ehanti@kansallismuseo.fi

Sihteeri ja jäsenasiat

Wiktoriina Hurskainen
Museovirasto
Sturenkatu 4
00510 Helsinki
Puh. +358 (0)40 128 6013
icom.finland.info@gmail.com

ICOM Suomi bloggaa

icomsuomi.blogspot.fi

ICOM Suomi Facebookissa

facebook.com/ICOMFinland

Museotyön eettiset säännöt

Museotyön eettiset säännöt ovat ICOM:in toiminnan kulmakivi. Liittyessään jäseneksi museoammattilaiset ja yhteisöt sitoutuvat noudattamaan sääntöjä. Uudet säännöt hyväksyttiin Soulin yleiskokouksessa 2004.