Suomeksi | På Svenska | In English

ICOM - Finska nationella kommittén

Internationella museirådet (International Council of Museums) som inrättades 1946 är en icke-kommersiell organisation inom UNESCO. Till ICOM hör över 28 000 museianställda från närmare 150 stater. Med nästan 900 medlemmar är Finland ett av de största medlemsländerna i ICOM.

Aktuellt

ICOM Finska nationella kommitténs resebidrag 2016

ICOM:s finska kommitté understöder sina medlemmars deltagande i de internationella kommittéernas möten genom resebidrag. Syftet med resebidragen är att stöda de yrkesaktiva medlemmarnas yrkesmässiga utveckling och internationellt nätverkande.

Uppgifter om ICOM:s internationella kommittéers program hittar du på kommittéernas egna hemsidor. Ifall mötesdatum saknas för din egen kommitté kan det löna sig att sända en förfrågan direkt till kommitténs sekretariat. Alla bidrag detta år 2016 riktas till ICOM konferensen i Milano 3.-9.7.2016. I samband med konferensen håller olika kommittéer sina egna möten. Mera information fås från konferenssidan och Facebook.

Principer för beviljandet av resebidrag

Vid beviljandet prioriteras

- medlemskap i de internationella kommittéernas styrelser eller övriga förtroendeuppdrag inom ICOM
- ansökningar där man påvisar nyttan av bidraget för utveckling av den egna bakgrundsorganisationen, för en fördjupning av det personliga yrkeskunnandet eller för utveckling av den nationella museibranschen.
- medlemmar som första gången deltar kan också prioriteras.

Dessutom

- Ansökan skall vara ifylld på e-blanketten senast fre 11.3.2016 kl. 18
- Försenade ansökningar beaktas inte!
- Den sökande har godkänts som medlem föregående år eller tidigare
- Den sökande har betalat sin medlemsavgift för åren 2015 och 2016
- Den sökande är individuell medlem eller företrädare för en institutionsmedlem – inte studerande eller pensionär
- Föregående resestipendium är redovisat och rapporterat innan ifrågavarande års slut
- Den sökande presenterar i sin ansökning en budget samt eventuella övriga finansieringskällor.

Resebidraget kan användas till
• resekostnader
• inkvartering
• deltagaravgifter
• resebidraget kan INTE användas till dagpenning

Resebidrag söks genom nedanstående länk

ICOM Finska nationella kommitténs resebidrag 2016

Frågor angående resebidragen besvaras av styrelsemedlem Mona Taipale, mona.taipale@lappeenranta.fi eller tfn 040 563 7618.

Nyhetsarkiv

Kontaktinformation

ICOM - Finska nationella kommittén
Eero Ehanti
Suomen kansallismuseo
PL 913
00101 Helsinki
Puh. +358 (0)295 33 6139
eero.ehanti@kansallismuseo.fi

----

Wiktoriina Hurskainen
Museovirasto
Sturenkatu 4
00510 Helsinki
+358 (0)40 128 6013
icom.finland.info@gmail.com