Suomeksi | På Svenska | In English

Nyhetsarkiv

2014

ICOM Finska nationella kommitténs resebidrag 2014

ICOM – Finska nationella kommittén stöder sina medlemmars deltagande i de internationella kommittéernas möten genom resebidrag. Syftet med resebidragen är att stöda de yrkesaktiva medlemmarnas yrkesmässiga utveckling och internationella nätverkande.

Uppgifter om ICOM:s internationella kommittéers program hittar du på kommittéernas egna hemsidor. Ifall mötesdatum saknas för din egen kommitté kan det löna sig att sända en förfrågan direkt till kommitténs sekretariat.

Principer för beviljandet av resebidrag

Vi beviljandet prioriteras

- medlemskap i de internationella kommittéernas styrelser eller övriga förtroendeuppdrag inom ICOM
- ansökningar där man påvisar nyttan av bidraget för utveckling av den egna bakgrundsorganisationen, för en fördjupning av det personliga yrkeskunnandet eller för utveckling av den nationella museibranschen inklusive rapportering eller spridning av kunskap till kollegiet

Dessutom

- Ansökan skall vara ifylld på e-blanketten senast 31.3 kl. 18
- Den sökande har godkänts som medlem föregående år eller tidigare
- Den sökande har betalat sin medlemsavgift för åren 2013 och 2014
- Den sökande är individuell medlem eller företrädare för en institutionsmedlem – inte studerande eller pensionär
- Föregående resestipendium är redovisat och rapporterat innan ifrågavarande års slut
- Den sökande presenterar i sin ansökning en budget samt eventuella övriga finansieringskällor. Resebidraget kan användas till
• resekostnader
• inkvartering
• deltagaravgifter
• resebidraget kan INTE användas till dagpenning

Resebidrag söks genom nedanstående länk

ICOM Finska nationella kommitténs resebidrag 2014

Frågor angående resebidragen besvaras av styrelsemedlem Mona Taipale, mona.taipale@lappeenranta.fi eller tfn 040 563 7618.

2013

ICOM finska nationella kommitténs årsmöte i Åbo 13.5

ICOM finska nationella kommitténs årsmöte ordnas i år måndagen den 13.5 kl. 17.30 i Aboa Vetus & Ars Nova. Före mötet finns möjlighet att bekanta sig med museet på en guidad rundvandring kl. 16. Servering.

Mötesdokumenten går att ladda ned från finska ICOMs webbsida på finska.

2012

ICOM finska nationella kommitténs höstmöte

ICOM finska nationella kommitténs höstmöte ordnas i år måndagen den 19.11 kl. 16.30 i Helsingfors konsthall. Före mötet bekantar vi oss med Jenny och Antti Wihuris fonds konstsamling, som presenteras av Liisa Lindgren. Servering. Mötesdokumenten går att ladda ned från finska ICOMs webbsida på finska.

ICOM finska nationella kommitténs vårmöte

ICOM finska nationella kommitténs vårmöte ordnas i år tisdagen den 22.5 kl. 17 i Utställningscentret WeeGee i Hagalund, Esbo. Före mötet finns möjlighet att se Esbo stadsmuseums Marco Polo -utställning. Medlemmarna får inbjudningen per e-post. Mötesdokumenten går att ladda ned från finska ICOMs webbsida finland.icom.museum före mötet.

2011

Inbjudan till möte: ICOM finska nationella kommitténs höstmöte den 7.11.2011

Styrelsen för ICOMs finska nationella kommitté bjuder in sina medlemmar till höstmöte måndagen den 7.11.2011 kl. 18.15 i Finlands nationalmuseums auditorium, Mannerheimvägen 34 (in genom personalingången på gårdssidan). Välkommen!

Mötesdokumenten (på finska) kan laddas ned här:
Mötesinbjudan (rtf)
Föredragningslista (rtf)
Verksamhetsplan 2012 (rtf)
Budget 2012 (xls) - Budget 2012 (pdf)
De nuvarande stadgarna (rtf)
De nya stadgarna (rtf)

ICOM e-newsletter

ICOM har börjat skicka ut e-news per e-post åt alla sina medlemmar. E-newsarkivet hittar du bakom länken http://archives.icom.museum/e-newsletter/e-newsletter.html. Ifall du är medlem men inte har fått e-news till din e-post, uppdatera då din e-postadress med sekreterare Outi Järvinen.

ICOMs 26 generalmöte

ICOMs 26 generalmöte ordnades i juni i Paris, i Unescos verksamhetsutrymmen.

CIDOC2012 – Enriching Cultural Heritage I Helsingfors 10-14.6.2012

ICOMs kommitté för dokumentation, CIDOC, ordnar sin konferens i Helsingfors år 2012. Tilläggsinformation om konferensen: www.cidoc2012.fi.

Hemsidan

Kontaktinformation

ICOM - Finska nationella kommittén
Eero Ehanti
Suomen kansallismuseo
PL 913
00101 Helsinki
Puh. +358 (0)295 33 6139
eero.ehanti@kansallismuseo.fi

----

Wiktoriina Hurskainen
Museovirasto
Sturenkatu 4
00510 Helsinki
+358 (0)40 128 6013
icom.finland.info@gmail.com