Suomeksi | På Svenska | In English

Etiska regler för museiarbete

De etiska reglerna för museiarbetet är en hörnsten i ICOM:s verksamhet. Museianställda och institutioner som ansluter sig som medlemmar förbinder sig att följa reglerna. De nya reglerna antogs vid generalkonferensen i Söul 2004. En svensk översättning av reglerna finns på Svenska ICOMs sidor.

Kontaktinformation

ICOM - Finska nationella kommittén
Eero Ehanti
Suomen kansallismuseo
PL 913
00101 Helsinki
Puh. +358 (0)295 33 6139
eero.ehanti@kansallismuseo.fi

----

Wiktoriina Hurskainen
Museovirasto
Sturenkatu 4
00510 Helsinki
+358 (0)40 128 6013
icom.finland.info@gmail.com