Suomeksi | På Svenska | In English

Medlemskap

ICOM är en organisation för yrkesverksamma inom museiområdet. Ett villkor för medlemskap är att den sökande har anställning vid ett museum eller motsvarande institution. Detaljerade medlemskriterier finns i ICOM:s regler.

Studentmedlemskap är möjligt för studerande vid Metropolias konservatorslinjer samt studerande vid universiteten i Helsingfors, Åbo och Jyväskylä, som har tenterat grundkurser i museologi och inlett ämnesstudier. Intyg över nödvändiga studieprestationer inlämnas tillsammans med ansökan. Fortsatta studier efter universitetsexamina berättigar inte till studentmedlemskap.

Klicka på länken, fyll i ansökningsblanketten och skicka den till ICOM - Finska kommitténs sekreterare. Beslut om antagande av nya medlemmar till ICOM fattas av Finska kommitténs styrelse.

  Blankett för individuellt medlemskap

  Blankett för institutionellt medlemskap

Här kan du gratis ladda ner Adobe Acrobat Reader.

Medlemsavgifterna för ICOM Finland år 2016

Ordinarie individuella medlemmar 80 €

Pensionärsmedlemmar 43 €

Studentmedlemmar 43 €

Institutionella medlemmar I (3 kort) (omsättning - 30 000 €) 296 €

Institutionella medlemmar II (4 kort) (oms. 30 000 - 100 000 €) 379 €

Institutionella medlemmar III (5 kort) (oms. 100 000 - 1 000 000 €) 556 €

Institutionella medlemmar IV (6 kort) (oms. 1 000 000 - 5 000 000 €) 656 €

Institutionella medlemmar V (7 kort) (oms. 5 000 000 - 10 000 000 €) 747 €

Institutionella medlemmar VI (8 kort) (oms. 10 000 000 € -) 912 €

I fortsättningen debiterar vi också följande avgifter:

- Betalningspåminnelse 5 €
- Ändring av status från inaktiv till aktiv under pågående
medlemsperiod 10 €
- Förnyande av borttappat kort 5 €

Medlemsförmåner:

Medlemskortet ger dig fritt eller rabatterat inträde till många museer världen över. Rådande praxis varierar från land till land.

Du har möjlighet att gå med i ICOM:s internationella kommittéer och anslutna organisationer.

Du har möjlighet att delta i ICOM:s generalkonferens som ordnas vart tredje år. Nästa generalkonferens hålls i Milano 2016.

Som medlem får du tidningen ICOM News hemsänd fyra gånger om året samt Study Series-publikationer som rapporterar om de internationella kommittéerna.

Internationella kommittéer och anslutna organisationer:

Alla medlemmar av ICOM har rätt att ansluta sig till en valfri internationell kommitté. Du kan höra till flera kommittéer, men utöva rösträtt endast i en enda kommitté. De internationella kommittéerna är inrättade efter tema, och som medlem kan du aktivt medverka i den debatt som förs inom ditt specialområde.

ICOM:s medlemmar kan också ansöka om medlemskap i anslutna organisationer. De anslutna organisationerna är fristående organisationer med företrädare i ICOM:s organisation.

Klicka på länken nedan och skriv ut en ansökningsblankett.

  Ansökan till internationella kommittéer

  Ansökan till anslutna organisationer

Ansökan till en internationell kommitté kan du skicka direkt till ICOM:s sekretariat i Paris. Ansökan till en ansluten organisation skickas direkt till den aktuella organisationen.

Närmare information via finska kommitténs sekreterare och ICOM:s webbplats.

Kontaktinformation

ICOM - Finska nationella kommittén
Eero Ehanti
Suomen kansallismuseo
PL 913
00101 Helsinki
Puh. +358 (0)295 33 6139
eero.ehanti@kansallismuseo.fi

----

Wiktoriina Hurskainen
Museovirasto
Sturenkatu 4
00510 Helsinki
+358 (0)40 128 6013
icom.finland.info@gmail.com