Suomeksi | På Svenska | In English

Verksamhet

Internationella kommittéer

De internationella kommittéerna utgör en väsentlig del av ICOM:s verksamhet. Varje medlem kan ansluta sig till internationella kommittéer, men får utöva rösträtt endast i en kommitté. Kommittéerna sammanträder årligen på olika håll i världen för att diskutera aktuella branschfrågor. Kommittéerna samlas vanligen på hösten.

Internationella kommittéer

Finländare i de internationella kommittéerna

Ordförande:
Carina Jaatinen, ICEE
Marjo-Riitta Saloniemi, MPR

Vice ordförande, sekreterare, kassörer:
Maija Ekosaari, sekreterare, CIDOC
Panu Nykänen, vice ordförande, UMAC

Styrelsemedlemmar:
Kimmo Antila, CIMUSET
Kimmo Levä, INTERCOM
Leena Tokila, ICTOP
Outi Järvinen, ICOMON
Minerva Keltanen, DEMHIST
Tannar Ruben, ICOM-CC

Generalkonferens

ICOM:s generalmöte ordnas en gång i året antingen i Paris eller i samband med generalkonferensen. Generalkonferenserna ordnas vart tredje år, följande gång ordnas generalkonferensen den 3.-9.7.2016 i Milano i Italien. Många av de internationella kommittéerna sammanträder under generalkonferensen.

Resebidrag

ICOM:s finska kommitté understöder medlemmarnas deltagande i internationella kommittéers möten och ICOM:s generalkonferenser. Finska kommittén väljer konferensdeltagare på basis av medlemmarnas ansökningar och står för en del av resekostnaderna.

Resebidrag för år 2016 söks genom blanketten som hittas genom den nedanstående länken (på finska/engelska). Ansökningstiden går ut 11.3.2016 kl. 18. Resekostnaderna skall framgå av ansökan. Understödet från Finska kommittén täcker inte alla resekostnader. Mottagarna av resebidrag ska formulera en kort reserapport.

Frågor angående resebidragen besvaras av styrelsemedlem Mona Taipale, mona.taipale@lappeenranta.fi eller tfn 040 563 7618.

Reseraporter 2001- (på finska)

Internationella museidagen

Den 18 maj firas internationella museidagen. I Finland är internationella museidagen en del av Museiveckans program. Temat för år 2016 är Museums and Cultural Landscapes. Läs mer om museiveckan och internationella museidagen på Museiförbundets webbplats.

Internationella museidagens teman 1992-

Kulturarvet

En av ICOM:s främsta uppgifter är att värna om kulturarvet. De största hoten mot det kulturella arvet är krig och naturkatastrofer samt illegal export av kulturföremål.

Mera information finns på icom.museum.

Kontaktinformation

ICOM - Finska nationella kommittén
Eero Ehanti
Suomen kansallismuseo
PL 913
00101 Helsinki
Puh. +358 (0)295 33 6139
eero.ehanti@kansallismuseo.fi

----

Wiktoriina Hurskainen
Museovirasto
Sturenkatu 4
00510 Helsinki
+358 (0)40 128 6013
icom.finland.info@gmail.com